Thomas Wolsing

1/6

SOSPIRO

Man tager en tagventil...
J.A. Plastindustri har specialiseret sig i at fremstille individuelle tagtilbehørsprogrammer og teknikken er sprøjtestøbning og termoformning i plast.  Efter utallige besøg i JA Plast’s endeløse haller med spændende former og profiler har Thomas Wolsing i nært samarbej-de med modelsnedker Viggo og det tekniske personale i øvrigt ladet sig inspirere af ét be-stemt produkt, nemlig en tagventil – en taghætte beregnet til udluftning af ...på et kvadra-tisk stykke tagprofil. 

Tematikken ”udluftning/at trække vejret” i forskellig skala er idégrundlaget for denne pla-sticskulptur som mere end 20 medarbejdere har været med til at producere og sætte sammen til en rhombicosidodekaedre – en matematisk form som består udelukkende af 3-kanter, 4-kanter og 5-kanter og hvis forfader er terningen.
Resultatet er nu blevet en stor fodboldformet skulptur i forskellige spændende farver og overfladesammenstød med en diameter på over 2 meter.  Den består af 30 tagventiler, 20 næser og 12 skulpturelle forstørrelser af en læbecelle – den celle på undersiden af blade, der sørger for at planter og træer kan ånde.
Alt i alt forskellige måder at ”trække vejret ” på.

related projects


SOSPIRO hos J.A. Plastindustri A/S