Sydhavnsanker

The Truth Behind Small der består af Linda Bjørnskov og Maya Peitersen har flytter deres udstillingspavilon Sydhavnsanker til Skovsnogen 

The Truth Behind Small der består af Linda Bjørnskov og Maya Peitersen har flytter deres udstillingspavilon Sydhavnsanker til Skovsnogen og præsenterer på deres første udstilling installation og performance af Firoozeh Bazrafkan.

UDSTILLINGER

Firoozeh Bazrafkan 

wikipedia / Firoozeh Bazrafkan

Performance af Firoozeh Bazrafkan

1/7

related projects

1/9

 

 

Sydhavnen i København

1/8

Lasse Krogh Møller

arkivlkm.blogspot.dk

 

”Teak, Teak”

Værket Teak, teak udstilles i Sydhavns Anker. Før stod Sydhavns Anker på et københavnsk gadehjørne. Nu er det omgivet af lærketræer i en jysk plantage, der egentlig blot er en anden form for kultur, eller kultiveret natur. Indenfor tikker et stueur af teak med lodder og pendul – og ringer højt når klokken slår hel og halv – som en del af Lasse Krog Møllers værk.

Teak, teak beskæftiger sig med begreberne tid, bevægelse og relativitet, fx tidens udmåling og det at bevæge sig fra et sted til et andet – eller fra en kulturkontekst i byens rum og ud i naturen.

Teak gror naturligt i visse egne af verden, mens det dyrkes intensivt i plantager andre steder. Som alle andre træer afsætter det årringe i takt med tiden, dvs. årene der går. Møblerne i mange danske hjem er af teak, og var det i endnu højere grad for nogle årtier siden, også urene. Et af dem er fra stuens ‘naturlige’ habitat således indført til udstillingsstedet i skoven.

Undertiden kan tilføjelsen af noget hjemligt til fremmedartede omgivelser, noget der i første omgang ligner en fejlplacering, få de fremmedartede omgivelser til at virke mere hjemlige. Teak, teak i Sydhavns Anker i Skovsnogen undersøger abstrakte fænomener gennem enkle forskydninger og en hverdagslig ting, der udmåler tiden helt konkret. Og måske får den til at føles mindre lang end i en fuldt møbleret stue.

 

1/7

related projects

1/4