Rikke Ravn Sørensen

1/9

… dug fordamper for siden at falde som regn …

 

Strå, rubinietræ, halm og jern.
Højde ca. 6 m., diameter ca. 1 m.
Lavet i samarbejde med tækkermand Bjarne Johansen. 

 

related projects

1/2

 

Virum Gymnasium / Ny skulptur
2011

 

Fotograf Erling Lykke Jeppesen

 

”Verden omkring os er i stadig forandring. Både levende organismer og døde ting skifter bestandigt mellem forskellige former og mønstre, og strukturer dannes og nedbrydes. Vand fryser til is eller fordamper for senere at fortætte sig igen og falde som regn. Det døde stof organiserer sig i levende celler og organismer for senere at nedbrydes igen. Orden opstår for dernæst at afløses af uorden og kaos, hvoraf orden igen kan opstå. Naturen er tilsyneladende drevet af kræfter, som bestandig forskyder balancen mellem orden og uorden. Denne balance er helt afgørende for al biologisk aktivitet, og en forståelse af samspillet mellem de fysiske og kemiske kræfter, der ligger til grund for balancen, er derfor afgørende for at opnå indsigt i mekanismerne bag biologiske systemers dannelse, struktur og funktion.”1.

Skulpturen søger dialog på tværs af tid og rum ved at anvende et århundrede gammelt bygemateriale, som i dag er aktuelt p.g.a. dets lavteknologiske, nedbrydelige og æstetiske værdier. Skulpturen er placeret ved åen, hvor strå ofte vokser. Skulpturen vil langsomt forgå, gøde den jord den står på og måske plante et frø, så der fremover vil vokse strå, der hvor den står.
 
1.citat: Af Christa Trandum og Peter Westh, Institut for Kemi og biologi, Roskilde Universitetscenter og MEMPHYS, Syddansk Universitet Odense.
Tak til Statens Kunstfond og tækkemand Bjarne Johansen