René Schmidt

1/17

Det Gotiske Skur

Teksten, ordet AEGTE (ÆGTE) refererer til naturen som oprindelig, en konstant, en sandhedsværdi.
Som objekt består AEGTE af de fem bogstaver. Fem for udfordre den sproglige og værdi-mæssige ladning af ægtheds-begrebet,den sproglige konstruktion. Man skal se langt, koncentrere sig, være vedholdende og fastholdende for at kunne snakke om en given ”ægte” størrelse. Relativiteten i ægtheds-begreberne, forandringen, som naturen forandrer sig men til en vis grad forbliver, (”som man råber i skoven får man svar”..)
OBJEKTET vil med tiden forandre sig og patineres, dvs. en skildring af værdi-relativitetens forandring, ægtheds relativitet. Ægthed som begreb består, men indhold og referencer forandres i en parrallel udvikling med historisk tid.
AEGTE, som en pausering: det fælles trediee man som individ søger i forskellige mere eller mindre ideologiske sammenhænge, kærlighed, religion, som fodold-fan, som passioneret aktivist etc,
På den måde bliver AEGTE objektet, en billede på en pausering, en søgning, hvile og sikkerhed: derfor ses AEGTE objektet først og fremmest som en bænk.

Morten Alsinger

related projects

1/13

Giant Beetle

Primordial soup

1/4

Band playing in the shead is J&A