Ole Tersløse

1/7

Skovalter

 

Skovalter - sprøjtemalet 3d-print monteret på robiniepæle, 400 x 260 x 260 cm

Skovalteret er udformet som en kæmpemæssig bavne, men flammen er samtidig hovedet på en afdød, kvindelig shaman.

Hun står i en naturlig lysning i udkanten af den tyste, klaustrofobisk lukkede granskov med hovedet vendt mod øst. Hver morgen hilser hun solen velkommen med fredfuldt lukkede øjne og håret i flammer.

Skovalteret er opført til minde om alt det vi mistede i livet, men genfinder, når vi er kommet så langt ud i skoven, at vi atter kan forlade den.

opening

1/6


 

lørdag d. 29. december 2018 kl. 14-16 til åbning