Ole Lindqvist og Bjørn Kromann-Andersen

1/5

En flodseng

Skulpturen En flodseng  er et livtag med et håndværk. Vi er begge uddannede tømrere (ud over at være kunstnere) og med denne skulptur har vi valgt at lade os håndværksmæssigt udfordre og udnytte vores kunnen helt ud til kanten – og måske ud over kanten, fordi vi tror, at kampen med materialet vil blive synlig som en kvalitet i det færdige værk. 
    Skulpturen har to sider: en side, som kunne kaldes en bagside og en side, som på samme måde kunne kaldes en forside. ”Bagsiden” er præget af konstruktion og ”forsiden” af at være organisk, men spørgsmålet er dels om bagsiden egentligt er en bagside og forsiden en forside og derefter om ikke forside og bagside gror sammen til et uløseligt hele.
Konstruktionssiden har nok sin funktion rettet mod etableringen af den anden side: den store skal, skærm, hvælving, parabol eller hvad man skal kalde denne strøm, eller hud... men der er ingen forside eller bagside. Derimod er der to væsensforskellige formdele, som ikke kan tænkes uden hinanden, hverken konstruktionsmæssigt eller kunstnerisk. 
    Skulpturens ene side, skalsiden eller den dobbeltkrumme flade, er fint forarbejdet og ganske uden funktion. Denne side repræsenterer noget ordløst, noget anderledes, ubegrænset og uendeligt. Skulpturens anden side, konstruktionssiden eller den funktionelle side, repræsenterer - på sin side - noget genkendeligt, dagligdags og rationelt.  De to sider repræsenterer altså en art kontrast, selvom de paradoksalt nok udelukkende eksisterer i kraft af hinanden.
    Skulpturen rummer måske endnu et paradoks. Værket er nemlig afsluttet og alligevel ikke et afsluttet hele; det forekommer snarere at være et ”work in progress”, noget, der er undervejs, ved at blive til, noget, der vokser – eller kan vokse. Skulpturen henviser altså snarere til en skabelsesproces end til en tilstand - sådan er det at være En flodseng.
(Tekst: Ole Lindqvist, Bjørn og Mary-Ann Kromann-Andersen)

 

related projects

1/5

related projects

1/6