NEWS


alt_cph

 

Skovsnogen participated in Alt_Cph 12 in Copenhagen. Alt_Cph is an annual art fair for artist run and independent exhibition space. More than twenty Scandinavian art spaces presented works and structures in a day-to-day changing environment.

Skovsnogens contribution was to create a “camp” The starting point for the camp was a prefabricated cabin, which during the five days was transformed with extensions, additions and modifications. Contributing artists was Morten Alsinger, Thomas Wolsing, Anne Kristine Holmberg, Mathias Dyhr Nielsen, Pia Nygaard Pedersen, Alma Wissing Vinther, Melou Vanggaard, Malene Hartmann, René Schmidt og Søren Taaning

Skovsnogen deltog i Alt_Cph 12 i København. Alt_Cph er en årlig kunstmesse for kunstnerdrevne og uafhængige udstillingssteder. Flere end tyve Skandinaviske udstillingssteder præsenterede arbejder på messen.

Skovsnogens bidrag til Alt_Cph var at skabe en "lejr". Udgangspunktet for lejren var en præfabrikeret hytte, som i løbet af de fem dage transformeredes i form af udvidelser og tilføjelser. Men også i form af modifikationer, hvor der blev skåret og fjernet fjernes.  Efter messen blev hytten taget ned og vil efterfølgende blive installeret i Skovsnogen Artspace.  Deltagende kunstnere var
Morten Alsinger, Thomas Wolsing, Anne Kristine Holmberg, Mathias Dyhr Nielsen, Pia Nygaard Pedersen, Alma Wissing Vinther, Melou Vanggaard, Malene Hartmann, René Schmidt og Søren taaning.


Skulptur Kirkegård

 

Har du en skulptur der er klar til den sidste rejse ?
En skulptur der aldrig blev vist?
En der aldrig blev færdig?
Et objekt der måske aldrig levede op til dine forventninger?
Er pladsen for trang?

1/27


Kunstakademiet

 

 


Group photo of students from  the The Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen who visited Skovsnogen at their annual tour around Denmark.Gruppefoto af studerende fra Grunduddannelsen på Billedkunstskolerne Det Kgl. Danske Kunstakademi i København der besøgte Skovsnogen på den årlige studietur rundt i Danmark.


Radio rethink

 

Inspired by pirate radio Radio Mercur, who in the late 1950s broke the Danish radio monopoly, The artgroup Jens & Morten, with help from students at Art and Design in Holstebro, set up a pirate radio; Radio Rethink on the international scout camp in Holstebro 2012 with 35,000 participants. Jens & Morten consist of visual artists Jens Ardal and Morten Kromann. The radio was intended to rethink the way we meet to exchange stories. It happened during the day with workshops for children, competitions in radio house and a kind of open microphone where you could come by and send a greeting. The four days of workshops culminated in a parade procession, where all that the participating children had produced, was revealed.
Subsequently, Radio Rethink moved to Skovsnogen, where it has been reinstalled and where Jens & Morten will continue working with the idea of a pirate radio and present it to the public in connection with Skovsnogen exhibition opening on December 16, 2012

Med inspiration fra piratradioen Radio Mercur, der i slutningen af 1950’erne brød det danske radiomonopol, blev der på den internationale spejderlejr i Holstebro 2012 med 35.000 deltagere opstillet en piratradio af kunstgruppen Jens & Morten, der består af billedkunstnerne Jens Ardal og Morten Kromann med hjælp fra studerende ved Kunst og Design i Holstebro. Radioen havde til formål at gentænke måden at mødes på for at udveksle historier. Det skete i dagtimerne med workshops for børn, konkurrencer i radiohuset og en slags åben mikrofon, hvor man kunne komme forbi og sende en hilsen. De fire dage med workshops kulminerede i et parade-optog rundt og omkring Spejdernes Torv, hvor alt det, som de deltagende børn havde produceret, blev vist frem.
Efterfølgende blev Radio Rethink flyttet til Skovsnogen, hvor den er blevet genopstillet og hvor Jens & Morten vil arbejde videre med ideen om en piratradio og præsentere den for publikum i forbindelse med fernisering d. 16 december 2012

1/4


Karstoft Borgerforening

 

Karstoft Borgerforening helps Skovsnogen

Karstoft Borgerforening afholder arbejdsdag i Skovsnogen

Skarrild Borgerforning

 

Skarrild Borgerforning helps Skovsnogen

Skarrild Borgerforening afholder arbejdsdag i Skovsnogen

1/3

1/6

1/5

 

CampPictures from the presentation and installation of Camp by Skovsnogen, as part of a Landart-Project in Ringkoebing

1/4

1/1


Students from Art&Design

 

Students of Art and Design in Holstebro doing workshop in Skovsnogen
Studerende fra Kunst og Design I Holstebro laver workshop i Skovsnogen

1/4


Beetle Signs

 

......


Bird Forrest

 

4 and 5 class from Skarrild School makes bird houses for Skovsnogen with Gunnar Gasbjerg
4 og 5 klasse fra Skarrild Skole laver fuglehuse til Skovsnogen sammen med Gunnar Gasbjerg

1/13


Production of the Big Beetle

 

 

Photos from the production of The Giant Beetle by René Schmidt

Fotos fra produktionen af den Store Bille af René Schmidt

1/14

1/5


Get Together Benches

 

Get Together Benches by Søren taaning
Find sammen bænke af Søren Taaning

1/3


Production of Aegte Bænk

 

 

Aegte Bench by Morten Alsinger
Aegte Bænk af morten Alsinger


The Gothic Shed

 

Photos from the production and installation of René Schmidts Gothic Sheed

Foto fra produktion og opstilling af René Schmidts Gotiske Skur

1/42

1/12


Produzione

 

Photos from the set-up, production and presentation of Produzione by John Kørner

Foto fra opsætning og produktion af John Kørners Produzione

1/15


Skovsnogen

 

Photos from the set-up, production and presentation of Skovsnogen by Monstrum
Foto fra opsætning og produktion af Monstrum Skovsnogen


New Skovsnogen Sign

 

Now it has become easier to find Skovsnogen

Nyt Skovsnog skilt - nu er det blevet nemmere at finde Skovsnogen

1/3


Sospiro

 

 

Photos from the set-up and production of "Sospiro" by Thomas Wolsing.

Billeder fra opsætning og produktion af ”SOSPIRO" af Thomas Wolsing.

1/9

1/13


Otto’s Bench

 

Karstoft Borgerforening giving Skovsnogen Otto’s Bench

Karstoft Borgerforening forærer Skovsnogen Otto’s Bænk

 

1/10


Thoreau’s Cabin

 

Photos from the installation of thoreau’s cabin. A work by Søren Taaning in collaboration with Monstrum.
Fotos fra installationen af Thoreau’s Cabin, der er et arbejde af Søren Taaning i samarbejde med Monstrum


Rocker Bench

 

Bench by Gitte Bjerregaard originally intended to bus stop - moved to Skovsnogen

Gitte Bjerregaards Vippebænk -Bænk oprindeligt tænkt til busstopsted flyttes til skovsnogen

1/5

1/5


Nokia 3310

 

Denne Nokia 3310, i overstørrelse, levede sine sidste dage som gade display for en lille mobilpusher på Nørrebrogade i Kbh.

1/9

Cabin-in The Woods

 

Photos from the set-up, production and presentation of Cabin-in The Woods by Anna Bak.

Foto fra opsætning og produktion af Anna Baks Cabin-in The Wood.

 

The BeachA day at Skovsnogen beach.


Landskab

 

Opslag fra fagbladet LANDSKAB nr 1 2011 92 årgang

1/6

1/4

Reggio Emilia

 

Skovsnogen fik besøg af to italienere, Beatrice og Alberto. De kommer fra Bologna og fra Reggio Emilia. Begge har arbejdet med udeliv, natur, økologi i forhold til børn og har gennem flere år været med til at udforske mulighederne for pædagogiske aktiviteter udendørs.

http://www.reggiochildren.it/?lang=en

En dag i skoven

 

Billeder fra en dag i skoven december 2012

 

1/23

1/4

BUPL

 

Århus Pædagoger - Lokalblad for pædagoger og klubfolk i Aarhus Kommune. Forsiden er denne gang et vinterbillede med en mindre træhytte opført af træ fra EU paller. Hytten er skabt af kunstneren Anne Bak, der en én blandt mange kunstnere,der har bidraget med værker til dette skovområde. Her er der mulighed for overraskende, sælsom og forunderlig skovtur. Læs mere om stedet på: www.skovsnogen.dk

1/3

Normannerne

 

En fil af Poul Gernes og Per Kirkeby fra 1976. Dele af filmen blev optaget ikke langt fra Skovsnogen. Se et af billederne som er et kort. Skjult bag den lille rasteplads godt gemt ligge et halvt vikingeskib i glasfiber i fuld størrelse, en rest fra filmen. Her også et par billeder fra vi var forbi sammen med Martin Erik Andersen og elever fra Billedhuggerskolen Charlottenborg (kunstakademiet) bla. Absalon Kirkeby.

1/20

1/6

1/1
I n v i t a t i on

 

 

Skovsnogen Artspace præsenterer nye værker

 

Tag med i skoven lørdag d.9 november kl. 15-17, når Skovsnogen Artspace i samarbejde med Karstoft Borgerforening inviterer til en eftermiddag i skoven. Her præsenterer vi nye kunstværker samt ”Skulpturkirkegård”, hvor skulpturer der har udtjent deres oprindelige formål kan flytte hen, forfalde og til sidst gå i et med naturen.

 

P R O G R A M:

 

Lørdag d.9 november

Kl. 15 Velkomst på Skovsnogens P-plads.  Skovsnogens P-plads finder du på Døvlingvej (6933 Kibæk, overfor Døvlingvej 2).

 

På P-pladsen vil der blive budt velkommen og herefter kan i glæde jer til en frisk rundtur i skoven, hvor de mange nye arbejder vil blive præsenteret. Vi slutter rundturen i den nye Skulpturkirkegård. Her vil Formand for Statens Kunstråd Rune Gade holde åbningstalen efterfulgt af formand for Kulturudvalget i Herning Kommune Johs Poulsen. Dagen slutter med forfriskninger og varme smagsprøver fra den sorte gryde.

 

 

På vej rundt i skoven vil du blive præsenteret for: Monumentalt Mellemrum 1:1, bronzeskulptur af Julie Bitsch,  På Dybt Vand, keramik - og vandskulptur af Katrine Naumann. HATE,  murstensskulptur af Jes Brinch - opbygget i samarbejde med Jacob Olsson. Porcelænsknoglestige af Tina Uhrskov. ”Èn ud af syv sten hjembragt fra Walden Pond, Concord, Massachusetts, USA d. 9/2  2013” af Svend-Allan Sørensen, Container af Anders Bonnesen , Jesper Dalgaard’s fusion af Skovsnogens muldtoilet med en klassisk plakatsøjle, Asger Dybvad Larsen der tager afsæt i forestillinger om skiltning i skoven. Ida Hy udstiller Creepy Doll i Hønsehuset.  Du får mulighed for at klatre op på Bølgebænk af Lars Worm. Blown Barns der er et objektmaleri af Marika Seidler, Flodseng af Ole Lindqvist og Bjørn Kromann Andersen, Sulpho Sculpture af Mia Møller Andersen. Flaginstallation af Sophie Hjerl. Udstillingsstedet Virus ved Jens & Morten viser installation af Michael Rahbek Rasmussen. Dernæst præsenterer The Truth Behind Small  (Linda Bjørnskov og Maya Peitersen) udstillingsstedet Sydhavnsanker, der er flyttet fra Sydhavnen til Skovsnogen og viser performance og installation af Firoozeh Bazrafkan. I 2012 deltog Skovsnogen i Alt_Cph med Copenhagen Camp, der blev til med bidrag fra  Mathias Dyhr, Malene Hartmann, Mathias Toubro, Anna Kristine Holmberg, Pia Pedersen, Melou Vanggaard, Alma Vissing Vinther. Copenhagen Camp genopstilles nu i Skulpturkirkegården. Endelig præsenterer elever fra Sdr. Felding Efterskole deres bidrag til Skulpturkirkegård

 

Vel Mødt!

 

 

Hvad er Skovnogen Artspace

 

Skovsnogen Artspace er Danmarks største udstillingssted for nutidskunst under åben himmel, og udfolder sig i et skovområde på 25 hektar, godt 30 km syd for Herning. Siden etableringen af Skovsnogen Artspace i 2009  har 30 kunstnere skabt 35 unikke kunstværker til området. Skovsnogen Artspace er det første udstillingssted af sin art herhjemme, hvor eksperimenterende samtidskunst forenes med friluftsliv og naturoplevelser.

 

Søren Taaning, Døvlingvej 2, 6933 Kibæk, 48488041/30258658, s_taaning@hotmail.com

René   Schmidt, Kolbækvænget 9, 8800 Viborg, 51895471, limbo@3deconomy.dk

Hjemmeside: www.skovsnogen.dk

 

               

 

1/1

1/1
Stormen Bodil

 

 

Her er billeder af skoven og skaderne efter stormen Bodils hergen. 

1/17
Herning Børnespejdere i Skovsnogen

 

her er billeder fra herningspejdernes besøg

 

1/7
Jes Birnch i dagens Politikken 


Jes Brinch i hopla i dagens politiken, og ved samme lejlighed præsenterer Jes også sit værk i Skvosnogen Artspace for Politikens læsere 

Link til artiklen

 

Link til artiklen på google drive

 

 

 

VERA på besøg  


Her er billede fra VERA's besøg i skovsnogen

den 25. april var 12 elever fra VERA skole for kunst og design i København og lærere Sonja Lillebæk Christensen og Thorgej Steen Hansen på besøg i Skovsnogen

 
 

 

1/2

1/1
Skovsnogen i "NY DANSK KUNST 13"

  

KOPENHAGEN på besøg i skovsnogen
Et artspace uden vægge

"Ved P-pladsen på Døvlingvej, 6933 Kibæk (200 m. fra Sdr. Ommevej)."Det lyder umiddelbart ikke som adressen på et udstillingssted, og med en udstrækning på 25 hektar er det da heller ikke et helt traditionelt et af slagsen. Skovsnogen Artspace hedder projektet, der ikke defineres ved hjælp af vægge og tag, men som udstiller sig under åben himmel i en skov syd for Herning.

 

AF KOPENHAGEN   -  link til artiklen

 

 

1/4

1/16
Kunsten i den virkelige verden 


herning gymnasiums 1.r og 1.x afsluttede undervisningsåret i faget billedkunst med en tur til ”Naturrum Skovsnogen” og ”Skarrild Hus”

"En super fin tur og helt klart noget som kommende 1.g klasser også vil kunne lide.”

1/9
No Litteraturpark

 

 

Er du i området? Her er et andet bud på en anden skov du kan go en tur og få en anderledes oplevelse.

No Litteraturpark er en offentlig tilgængelig skulpturpark i en skov ved Ringkøbing, hvor kunst og natur forenes i en totaloplevelse. 

 

www.afterhand.blogspot.dk/2011/04/no-litteraturpark.html

1/2
En undersøgelse af digital museumsformidling i et oplevelsespræget samfund

 

 

Tre studerende fra kunst- og kulturhistorie i århus har skrevet en opgave om Skovsnogne Artspace. 

 

Læs opgaven

Opbygning af nye værker juli 2014

 

Morten Jensen Vågen (No) Charlie Roberts (US/NO), Roland Perssons (S), Nanna Abell (DK), Hartmut Stockter (DK), Anastasia Ax (S), Jonas Liveröd (S), Veronika Brovall (D), Pernille Bøggild og Lisbeth Bank(DK), Louise Haugaard Jørgensen(DK), Anders Werdelin(DK), Signe Boe Pedersen(DK), Ragnhild May(DK),Anne Eckersberg(DK), Anna Bak(DK),Magnus Fuhr(DK) 

1/13
Rite of Passage program

 

 

Tre studerende fra kunst- og kulturhistorie i århus har skrevet en opgave om Skovsnogne Artspace. 

 

 

Rite Of Passage er udviklet i samarbejde med den svenske kurator og billedkunstner Jonas Liverød

De deltagende kunstnere er Morten Jensen Vågen (No), Charlie Roberts (Us/No), Roland Perssons (S), Nanna Abell (DK), Hartmut Stockter (DK), Anastasia Ax (S), Jonas Liveröd (S) og Veronika Brovall (D).

Sideløbende med Rite of Passage præsenteres også nye værker af de danske kunstnere

Pernille Bøggild og Lisbeth Bank, Louise Haugaard Jørgensen og Anders Werdelin. Derudover er der særskilt program for Skovsnogens tre kunsthaller Sydhavnsanker: Lasse Krogh Møller

Henhouse: Signe Boe Virus: Ragnhild May. Endelig præsenterer Skulpturkirkegården værker af henholdsvis Anne Eckersberg, Magnus Fuhr og Anna Bak

 

 

 

1/2
Tilstandsrapport fra Skovsnogen på KUNSTEN.NU

magasignet kunsten.nu skriver på deres hjemmeside om skovsnogen, med blandt andet billeder fra forberedelserne til og værker fra RITE OF PASSAGE

 

 

"Skovsnogen Artspace mellem Herning og Brande er et enestående oplevelsesrum i det danske kunstlandskab. Vi var med på vandring i skoven en hed sommerdag for at følge opbygningen af endnu et nyt projekt mellem træerne."

 

 

klik på linket og læs artiklen.

 

se siden

1/1
Small talk på KOPENHAGEN 
 
Der er kommet billeder fra ferniceringen RITE OF PASSAGE på kopenhagen.dk s side "SMALLTALK"
klik på linket og se billederne fra ferniceringen på siden
 

se siden

1/1
Fremmed Støj
 
Performance af fremmedStøj til åbningen den 2. august i skoven.
Se mere http://fremmedstoej.tumblr.com/
 
 

1/47
Small talk på KOPENHAGEN 
 
Der er kommet billeder fra ferniceringen RITE OF PASSAGE på kopenhagen.dk s side "SMALLTALK"
klik på linket og se billederne fra ferniceringen på siden
 

se siden

Fernisering i Skovsnogen – Deep Forest Artland 
Her er billeder fra ferniseringen Deep Forest Artland den 1. oktober 2016