HenHouse-HønseHuset

HenHouse er Skovsnogens egen udstillings pavilion, den første af en serie af mindre bygninger; gas station, residence, warehouse, farmhouse, henhouse, outhouse and doghouse.

UDSTILLINGER

Ida Hy

Creepy Doll (et halloween costume)

1/7

1/2

Signe Boe

” : [ˈvæːs] ”

 

Signe Boe udstiller værket : [ˈvæːs] i Skovsnogens lille kunsthal Henhouse, der består af et draperet rum med en vase og et grafisk værk der gengiver samme. Signe fortæller selv om værket:

 

”Som følge af et slagtilfælde mistede Patient #1 sine talefærdigheder. Dog huskede han stadig sprogtonen på sit modersmål og var derfor i stand til at artikulere sig ved hjælp af nonsensordet „ton”. At hans eneste værktøj til at gøre sig sprogligt forståelig med netop denne lyd, som samtidig optræder som morfem i ordet „intonation”, motiverede mig til at analysere optagelsen af Patient #1s tale i lydprogrammet Melodyne, der normalt anvendes til at korrigere falsk intonation. Gennem disse studier opdagede jeg hvordan lydbølgerne i dette program havde en visuel lighed med vaser. Ydermere betegner det tyske ord „Ton” både tone og ler”.

Således har lervasen i Henhouse fået sin form: igennem en oversættelse fra kroppen, via det udtalte ord ”vase”, til en digital visualisering, der igen er blevet oversat og omsat af en kropslig gestus.

1/10