Hartmut Stockter

1/24

related projects

1/2

Dansemyg-dansegulv

Hartmut Stockters værker befatter sig altid med landskabet og de dyr og planter der lever i det. Ofte antager de form af håndlavede redskaber, såsom hans underjordiske periskop, sommerfuglevægt og regnormeambulance. Med værket "Dansemyg-dansegulv" har Hartmut Stockter omdannet en del af en lille nåletræsplantage til en danseplads til ære for små, ikke stikkende myggearter, de såkaldte "dansemyg" (Chironomidae). Her fremfører "den hengivne ynder af myggedans", som Stockter formulerer det, danse iført en særlig myggemaske eller -hjelm. Pladsen er udsmykket med modeller af myg i forstørret udgave, som hænger i op til flere meters højde over et lille kunstigt vandhul. Bag konceptet om dansegulvet ligger ikke mindst erkendelsen, at der findes tilstrækkelig mange monumenter der er viet store og flotte dyr.

 

 

1/18

Vibe-Cowboyens-Prærievogn 2015

Vibe-Cowboyens-Prærievogn forestiller en fiktiv persons mobile bolig. Denne Vibe-Cowboy er bindeleddet mellem landbrug og vadefuglen viben, hvis bestand er blevet mere end halveret siden 1970. Skylden for vibens tilbagegang skydes som regel på det intensiverede landbrug og malkekøernes manglende udendørs græsning. Vibe-Cowboyen er måske en slags mægler mellem begge parter, nok også inspireret af shamaner i nomadiske folkeslag. 
Prærievognen er ikke helt tilfældigt overdækket af gummislanger fra landbrugsmaskiner. Det gælder også vibe-cowboyens hat, som er lavet af samme materiale. Desuden indgår en lyttetragt i værket. Viben er kendt for at jage regnorme i måneskin, som den lytter sig frem til.