Anna Bak

1/24

Cabin-in The Woods

Cabin-in The Woods

Anna Bak graduate work “Cabin” from Funen Art Academy has been re-imagined as a permanent sculpture in Skovsnogen. The originally cabin which was displayed at Brandt's art gallery had an interior that pointed to the different ideas behind living in solitude in nature: is it  a romantic idea of nature as a spiritual retreat or is it a political response to our sometimes violent technological development?
Now the Cabin has been allowed to get out of the museum space and even stand in nature. The new interior with a beech tree that shoots up through the cabin floor and grow through the roof and the slightly bizarre hunting cabin objects in the cabin gives the feeling that nature has taken over the cabin. This image of a cabin in the woods, creates reminiscent of the interaction between nature and humans. How close can we get to nature? Is this a form of fusion with nature, or have the tree taken over civilization attempts to habitate the woods?
Anna Bak works in many different media, but primarily with sculpture and drawings. She is interested in stories that are based in nature, and in how we relate to it. In her work, she often uses natural or relatively unprocessed materials such as wood, leather or stone.
In the work "cabin-in the woods" she recycled wood from approx. 100 euro-pallets. The pallets with their industrial applications, literal as the bottom of the globalizing market, returns with Anna’s work to their origin in the forest.

 

Hytten i skoven

Anna Baks afgangsværk fra Det Fynske Kunstakademi er blevet gentænkt til denne permanente skulptur i Skovsnogen artspace. Den oprindlige hytte udstillet på Brandts kunsthal havde et interiør der pegede på eneborens forskellige ideer bag det at bosætte sig i ensomhed i naturen; er det en romantisk ide om naturen som spirituelt refugium eller er det et politisk modsvar til vores til tider voldsomme teknologiske udvikling?
Nu har hytten fået lov til at komme ud af museets rum og selv stå i naturen. Det nye interiør med bøgetræet der skyder op igennem hyttens gulv og vokser ud gennem taget og de lidt mærkværdige jagt-hytte genstande i hytten giver en fornemmelse af at naturen har overtaget hytten. Dette billede af en hytte i skoven, skoven i hytten, henleder tankerne på interaktionen mellem natur og mennesker. Hvor tæt kan vi komme på naturen? Er dette en form for fusion med naturen, eller har træet overtaget civilisationens forsøg på beboelse af skoven?
Anna Bak arbejder i mange forskellige medier, men fortrinsvis med skulptur og tegning. Hun interesserer sig for fortællinger, der tager afsæt i naturen, og i hvordan vi forholder os til den. I tråd hermed anvender hun ofte naturlige eller forholdsvis uforarbejdede materialer som f.eks. træ, læder eller sten.
I værket ”Hytten -i skoven” har hun genbrugt træet fra ca. 100 euro-paller. Pallerne med deres industrielle formål, bogstavelig som bund for det globaliserende marked er på den måde kommet tilbage til deres oprindelse; i skoven.

related projects

1/7


 

1/11

Graduation Exhibition pictures

Title: Cabin

Size: 320 cm / 240 cm

Mixed Medias (mainly about 120 used pallets)

Text from exhibition catalogue written by curator Nanna Grunnet (DK)
Anna Bak’s works are based on in-depth research and she expresses her observations via installation, primarily through drawing and sculpture. A central focus of Bak’s practice is a fascination with nature, not rooted in a romantic and aesthetic cultivation of its grandeur, but more in an examination of the way people observe and relate to nature at a more existential level. Bak draws on a series of literary and cultural references in her practice. Among others, the American writer Henry David Thoreau and the Unabomber Ted Kaczynski, who both took abode in the wilderness, divorced from all civilization, in order to renew their visions of society. For Thoreau the experiment culminated with the literary classic “Walden”, for Kaczynski it ended in a struggle against industrialized capitalistic society in the form of letter bombs sent to people he believed to be responsible for the technological developments. Their manifestos, as well as other literature on the dreams of settlers and practical DIY books, underpin Bak’s study of the fine line between a solitary process of discovery and the madness of loneliness unfolded in the context of a simple wooden hut. She calls into question our fascination and longing for a life of isolation, with subsistence farming and sublime natural experiences, either as a process of discovery or a protest against modern civilization.Tekst fra udstillingskatalog af Nanna Grunnet (DK)

Anna Baks værker bygger på en dybdegående research, og hun udtrykker sine iagttagelser installatorisk, primært gennem tegning og skulptur. Et centralt omdrejningspunkt i Baks praksis er en fascination af naturen, som ikke er funderet i en romantisk og æstetisk dyrkelse af dens storslåethed, men i langt højere grad i en undersøgelse af den måde mennesket betragter og forholder sig til naturen på et mere eksistentielt plan. Bak inddrager en række litterære og kulturelle referencer i sin praksis. Bl.a. den amerikanske forfatter Henry David Thoreau og Unabomberen Ted Kaczynski, som begge bosatte sig i den vilde natur afskåret fra al civilisation for at forny deres syn på samfundet. For Thoreaus vedkommende endte hans eksperiment med den litterære klassiker ”Walden”, for Kaczynski som en kamp mod det kapitalistiske industrielle samfund i form af brevbomber afsendt til folk, han mente stod til ansvar for den teknologiske udvikling. Deres manifester samt anden litteratur om nybyggerdrømmen og praktiske DIY bøger ligger til grund for Baks studier af den hårfine grænse mellem en solitær erkendelsesproces og ensomhedens galskab udfoldet i rammerne af en simpel træhytte. Hun sætter spørgsmålstegn ved vores fascination og længsel efter det isolerede liv med selvforsyningslandbrug og sublime naturoplevelser enten som en erkendelsesproces eller en protest mod den moderne civilisation.

Projektet er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg.

1/5

Titlen på værket ”a solid foundation makes a strong house” referer til både den amerikanske nybygger drøm og den amerikansk exceptionalisme.

Skulpturen består af en 10x20 cm tværbjælke, 3 meter lang, fastsat i 3 stolpebærer som er forankret i 3 beton-elementer stående på gulvet. Henover bjælken hænger der en kohud i behandlet læder med en påmalet tegning. Bjælken i beton elementerne simulerer starten på et fundament til bygning af et hus/hytte. For Anna Bak er det territoriale et stort aspekt af den vestlige amerikanske kultur, nybygger drømmen om at eje land, bygge sit eget hus og retten til at beskytte og forsvare sit lod.

På kohuden fremstår en tegning af en klapperslange inspireret fra ”The Gadsden flag”. Et historisk amerikansk flag forestillende en slange snoet sammen og klar til at hugge, under slangen er ordene "dont tread on me." Flaget betragtes som et af de første flag i USA. Siden Den amerikanske revolution er flaget ofte blevet brugt som et symbol på amerikansk patriotisme, på uenighed med regeringen, eller et symbol på støtte til borgerrettigheder. Da amerikanske kolonier begyndte at identificere sig mere med deres eget samfund og frihed end som vasaller under det britiske imperium, blev ikoner, der var enestående i Amerika mere og mere populære. Klapperslangen, ligesom den Hvidhovedet havørn og Amerikanske Indianere, kom til at symbolisere amerikanske idealer og samfundet. Klapperslangen blev symbol for rettigheden til at forsvare sit eget territorium, da den er fredelig medmindre den bliver trådt på, da vil den hugge til med dødelig effekt.

Med værket ønsker Anna Bak at i talesætte problematikken ved amerikansk exceptionalisme, territorial suverænitet, patriotisme og det problematiske i behovet for at ville eje og beskytte land. Anna Bak ønsker dog at de politiske undertoner i værket skal være mere underspillet og at skulpturen mere vil fremstå visuelt interessant. Anna Bak ser de forskellige materialer; træ, beton og læder som gode repræsentationer for amerikansk kultur og æstetisk velfungerende sammen i et skulpturelt værk. 

 

a solid foundation makes a strong house